Organizace:
České Budějovice – spolupráce Jihočeské univerzity s Jihočeským krajským volejbalovým svazem, VolleyCountry.s.r.o. a Škola volejbalu z.s.
Ostrava –  spolupráce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, volejbalový klub Volejbal Ostrava, VolleyCountry s.r.o. a Škola volejbalu z.s.
Plzeň – spolupráce Západočeské univerzity v Plzni, Plzeňským krajským volejbalovým svazem, VolleyCountry s.r.o. a Škola volejbalu z.s.

Místo:
České Budějovice – Sportovní hala Pedagogické fakulty JU, Na Sádkách 2, České Budějovice
Ostrava – Sportovní hala TJ Ostrava, Varenská 3098/40a, 702 00 Moravská Ostrava
Plzeň – Sportovní hala ZČU, Univerzitní 14, Plzeň

Termíny:
České Budějovice – 25. říjen 2019, 13. prosince 2019, 21. února 2020, 24. dubna 2020
Ostrava – 18. října 2019, 6. prosince 2019, 14. února 2020, 17. dubna 2020
Plzeň – 1. listopadu 2019, 13. prosince 2019, 28. února 2020, 17. dubna 2020
Finálový turnaj – květen 2020 (Jindřichův Hradec)

Počet hráčů družstvu: minimálně 6

Složení družstev: Smíšená 4 + 2 (na hřišti musí být vždy minimálně dvě studentky)

Start hráče: Student(ka) může startovat pouze za jedno družstvo během všech turnajů

Počet družstev:
České Budějovice – maximálně 12 týmů
Ostrava – maximálně 16 týmů
Plzeň – maximálně 16 týmů

Příspěvek na soutěž: každý hráč 200Kč

Podmínky účasti:
– Vysokoškolské volejbalové ligy se mohou zúčastnit studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Hráč(ka) musí být studentem vysoké školy nebo VOŠ nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2019.
– Soutěží se také mohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí.
– Soutěží se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus).
– Studenti se mohou zúčastnit bez omezení věku.
– Finálového turnaje se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří odehráli minimálně 50% zápasů v krajských turnajích.

Ceny:
Finálový turnaj – zájezd za 30 000Kč, sportovní vybavení od firmy Mizuno pro 3 nejlepší týmy
Krajské turnaje – poháry, diplomy a věcné ceny

Pravidla:
– Turnaj se hraje podle platných mezinárdních pravidel volejbalu.
– Utkání se bude hrát minimálně na dva hrané sety, v závislosti na počtu družstev.
– Mezi jednotlivými zápasy je 5 minutová pauza, poté rozhodčí zahájí utkání. Pokud družstvo nenastoupí do 5 minut, prohrává kontumačně.

Turnaje se hrají míči: Mikasa

Systém turnaje:
– Systém je založen na tom, aby v krajských turnajích hrál každý s každým.
– Hrací systém je závislý na počtu přihlášených družstev.
– Definitivní podoba hracího systému bude zveřejněna na místě v den turnaje.
– Utkání budou řídit rozhodčí delegování krajskými volejbalovými svazy. Ke každému utkání je delegován rozhodčí a zapisovatel.

Registrace:  Družstva se mohou registrovat zde, po registraci obdrží družstva registrační formulář pro vyplnění informací o družstvu. Každé družstvo vyplní soupisku, kde budou uvedeni všichni startující hráči(ky) a zároveň zde musí být uveden kapitán družstva.

Zdravotní zabezpečení: Každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí. K případnému ošetření v nemocnici je nezbytné mít u sebe průkaz své zdravotní pojišťovny nebo doklad o pojištění v zahraničí, eventuální náklady si účastníci hradí sami.

Vysokoškolská volejbalová liga