Organizace:
České Budějovice – spolupráce Jihočeské univerzity s Jihočeským krajským volejbalovým svazem, VolleyCountry.s.r.o. a Škola volejbalu z.s.
Ostrava –  spolupráce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, volejbalový klub Volejbal Ostrava, VolleyCountry s.r.o. a Škola volejbalu z.s.
Plzeň – spolupráce Západočeské univerzity v Plzni, Plzeňským krajským volejbalovým svazem, VolleyCountry s.r.o. a Škola volejbalu z.s.
Hradec Králové – spolupráce Univerzity Hradec Králové, Královéhradeckým krajským volejbalovým svazem, volejbalový klub TJ Slavia Hradec Králové, VolleyCountry s.r.o. a Škola volejbalu z.s.
Praha – spolupráce ČVUT Praha, volejbalový klub VK Lvi Praha, VolleyCountry s.r.o. a Škola volejbalu z.s.

Místo:
České Budějovice – Sportovní hala Pedagogické fakulty JU, Na Sádkách 2, České Budějovice
Ostrava – Sportovní hala TJ Ostrava, Varenská 3098/40a, 702 00 Moravská Ostrava
Plzeň – Sportovní hala ZČU, Univerzitní 14, Plzeň
Hradec Králové – Sportovní hala TJ Slavie Hradec Králové, V. Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové
Praha – Sportovní hala TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137/7, Praha – Chodov

Termíny:
České Budějovice – 23. říjen 2020, 11. prosince 2020, 12. února 2021, 16. dubna 2021
Ostrava – 9. října 2020, 11. prosince 2020, 19. února 2021, 26. března 2021
Plzeň – 30. října 2020, 4. prosince 2020, 26. února 2021, 9. dubna 2021
Hradec Králové – 16. října 2020, 18. prosince 2020, 23. února 2021, 19. března 2021
Praha – 6. listopadu 2020, 22. ledna 2021, 12. února 2021, 5. března 2021
Finálový turnaj – 27. dubna 2021 (Jindřichův Hradec)

Počet hráčů družstvu: minimálně 6

Složení družstev: Smíšená 4 + 2 (na hřišti musí být vždy minimálně dvě studentky)

Start hráče: Student(ka) může startovat pouze za jedno družstvo během všech turnajů

Počet družstev:
České Budějovice – maximálně 12 týmů
Ostrava – maximálně 12 týmů
Plzeň – maximálně 12 týmů
Hradec Králové – maximálně 12 týmů
Praha – maximálně 12 týmů

Příspěvek na soutěž: každý hráč 200Kč

Podmínky účasti:
– Vysokoškolské volejbalové ligy se mohou zúčastnit studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Hráč(ka) musí být studentem vysoké školy nebo VOŠ nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2020.
– Soutěží se také mohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí.
– Soutěží se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus).
– Studenti se mohou zúčastnit bez omezení věku.
– Finálového turnaje se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří odehráli minimálně 50% zápasů v krajských turnajích.

Ceny:
Finálový turnaj – sportovní vybavení od firmy Mizuno pro 3 nejlepší týmy v hodnotě 50 000Kč, další ceny od partnerů
Krajské turnaje – poháry, diplomy a věcné ceny

Pravidla:
– Turnaj se hraje podle platných mezinárdních pravidel volejbalu.
– Utkání se bude hrát minimálně na dva hrané sety, v závislosti na počtu družstev.
– Mezi jednotlivými zápasy je 5 minutová pauza, poté rozhodčí zahájí utkání. Pokud družstvo nenastoupí do 5 minut, prohrává kontumačně.

Turnaje se hrají míči: Mikasa

Systém turnaje:
– Systém je založen na tom, aby v krajských turnajích hrál každý s každým.
– Hrací systém je závislý na počtu přihlášených družstev.
– Definitivní podoba hracího systému bude zveřejněna na místě v den turnaje.
– Utkání budou řídit rozhodčí delegování krajskými volejbalovými svazy. Ke každému utkání je delegován rozhodčí a zapisovatel.

Registrace:  Družstva se registrují na stránkách Školy volejbalu. Každý registrovaný tým obdrží fakturu, která může být proplacena univerzitou. Po registraci a provedení platby obdrží družstva registrační formulář pro vyplnění informací o družstvu. Každé družstvo vyplní soupisku, kde budou uvedeni všichni startující hráči(ky) a zároveň kapitán/vedoucí družstva.

Zdravotní zabezpečení: Každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí. K případnému ošetření v nemocnici je nezbytné mít u sebe průkaz své zdravotní pojišťovny nebo doklad o pojištění v zahraničí, eventuální náklady si účastníci hradí sami.

Vysokoškolská volejbalová liga