Pravidla Vysokoškolské volejbalové ligy

Organizace: Spolupráce Jihočeské univerzity s Jihočeským krajským volejbalovým svazem a VolleyCountry.s.r.o.

Místo: Sportovní hala Pedagogické fakulty JU, Na Sádkách 2, České Budějovice

Počet hráčů družstvu: minimálně 6

Složení družstev: Smíšená 4 + 2 (na hřišti musí být vždy minimálně dvě studentky)

Start hráče: Student(ka) může startovat pouze za jedno družstvo během všech turnajů

Počet družstev: maximálně 16

Startovné: 1 200Kč za 4 turnaje

Podmínky účasti:
– Vysokoškolské volejbalové ligy se mohou zúčastnit studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Hráč(ka) musí být studentem vysoké školy nebo VOŠ, která ho přihlašuje nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2018.
– Soutěží se také mohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí.
– Soutěží se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus).
– Studenti se mohou zúčastnit bez omezení věku.

Ceny: Hraje se o pohár, diplomy a věcné ceny

Pravidla:
– Turnaj se hraje podle platných mezinárdních pravidel volejbalu.
– Utkání se bude hrát minimálně na dva hrané sety, v závislosti na počtu družstev.
– Mezi zápasy bude 10 minutová pauza, poté rozhodčí zahájí utkání. Pokud družstvo nenastoupí do 5 minut, prohrává kontumačně.

Turnaje se hrají míči: Mikasa

Systém turnaje:
– Družstva budou rozdělena do základních skupin po čtyřech nebo pěti, v těchto skupinách se hraje systémem každý s každým.
– Hrací systém je závislý na počtu přihlášených družstev.
– Definitivní podoba hracího systému bude zveřejněna na místě v den turnaje.
– Utkání budou řídit rozhodčí delegování Jihočeským krajským volejbalovým svazem. Ke každému utkání je delegován rozhodčí a zapisovatel.

Registrace:  Družstva se mohou registrovat zde, po registraci obdrží družstva formulář pro vyplnění informací o družstvu. Každé družstvo vyplní soupisku, kde budou uvedeni všichni startující hráči(ky) a zároveň zde musí být uveden kapitán družstva.

Zdravotní zabezpečení: Každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí. K případnému ošetření v nemocnici je nezbytné mít u sebe průkaz své zdravotní pojišťovny nebo doklad o pojištění v zahraničí, eventuální náklady si účastníci hradí sami.